Γενικές υπηρεσίες

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος για νομικά πρόσωπα (Εταιρίες ΕΠΕ, ΙΚΕ κλπ)
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
Υποβολή αίτησης Α21 για το οικογενειακό επίδομα
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών
Ηλεκτρονική έκδοση για e-παράβολο
Σύνταξη, υποβολή και εκτύπωση φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9
Υποβολή για επιδόματα θέρμανσης, ενοικίου, σίτισης
Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας από την ιστοσελίδα του taxisnet
Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων
Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν δημόσιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ)